ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 304 18 364
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
 
DAGBOEK VAN EEN PASTOR

"Heilige Maria"
Vanochtend ontspon zich een gesprekje met een drietal bewoners van de psychogeriatrie afdeling.
We spraken over de vastentijd tot Pasen.
Alledrie bewoners hadden vroeger als kind een vastentrommeltje gehad.
Al het verkregen snoep, ging voor 40 dagen in een trommeltje.
Dit riep de nodige herinneringen op.
Een bewoner moest echt 40 dagen wachten voordat zij het trommeltje mocht openen.
Terwijl de andere twee, deze steeds op zondag mochten leegmaken.
Zij had zich zo verheugt op de lekkernijen, maar was zeer teleurgesteld toen zij uiteindelijk het trommeltje opende, en keek naar een aan elkaar geklonterde massa van koekjes, chocolade en zuurtjes.
Zo doorpratend kwamen wij op het bidden aan Maria, het: 'wees gegroet Maria.'
Iedere bewoner had vroeger voor het slapen gaan op de knietjes voor het bed of voor het beeld van Maria in de woonkamer moeten bidden.
Op mijn voorstel om dit gebed nog eens samen te bidden, klonk het:

Wees gegroet Maria, vol van genade
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,(en één mevrouw bad vol overgave: 'Bid voor de zondag')
nu en in het uur van onze dood.
Amen.