ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Ritueelbegeleiding
tel:06 304 18 364
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
WIE IS EVELIEN
Komende uit een protestantse traditie is Evelien enkele jaren geleden afgestudeerd als Pastor / Geestelijk verzorger aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.

De oorsprong van haar werkzame leven ligt binnen de ouderenzorg.
Na ruim zeven jaar in de ziekenverzorging te hebben gewerkt, heeft Evelien de opleiding tot B verpleegkundige gevolgd en is ze meer dan 15 jaar werkzaam geweest binnen diverse Justitiƫle settingen.

Binnen al deze werkvelden was Evelien altijd zeer geĆÆnteresseerd in zingevingsvraagstukken en spiritualiteit.
Mede hierdoor ingegeven heeft zij vervolgens twee jaar gestudeerd aan de VU te Amsterdam, richting Spiritualiteit en Wijsbegeerte.
Het abstracte en theoretisch karakter van deze opleiding sloot niet voldoende aan bij Evelien's interessesfeer.
Uiteindelijk besloot zijn dan ook om via de Hogeschool Windesheim te Zwolle de opleiding Godsdienst pastoraal werk te gaan volgen.

Gedurende haar studie was Evelien werkzaam als sociotherapeut -en later als verpleegkundige in de nachtdienst- binnen de Pompestichting in Nijmegen.
In de resterende (spaarzame tijd) werkte zij als invalpastor binnen het Justitie pastoraat.
Het werken binnen een gesloten setting met mannen, en in het bijzonder vrouwen, vroeg een geheel eigen aanpak en benadering.

Sinds begin 2009 is Evelien verbonden als Pastor / Geestelijk verzorger binnen verschillende verzorgingshuizen in Brabant.
Binnen dit werk heeft zij in het bijzonder van doen met mensen die tgv ouderdom of ongeval te maken hebben met beperkingen, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied.
Zingevingsvragen maken dan ook een essentieel onderdeel uit van de begeleiding die zij biedt aan bewoners en familie.

In alle werkzaamheden die Evelien uitvoert ervaart zij de ontmoeting van God met de mens in haar vele verschijnsvormen.
Ziel en Zorg gaan hierbij hand - in - hand.